MADE IN JAPAN

Made in Japan

Chất lượng Nhật Bản

Công nghệ tiên tiến

Dịch vụ uy tín

SẢN PHẨM HIAKI

  • TẤT CẢ
  • LỌC NƯỚC UỐNG
  • LỌC TỔNG
  • LỌC KHÔNG KHÍ

HIAKI UF

máy lọc nước giữ khoáng


5.980.000 Đ

máy ro

Hiaki RO

máy lọc nước giữ khoáng


9.980.000 Đ

TRIM ION HYPER

MÁY LỌC VÀ TẠO NƯỚC ION KIỀM GIÀU HYDRO

49.900.000 Đ

TRIM ION GRACE

MÁY LỌC VÀ TẠO NƯỚC ION KIỀM GIÀU HYDRO

98.900.000 Đ

TRIM ION GRACIA


MÁY LỌC VÀ TẠO NƯỚC ION KIỀM GIÀU HYDRO


106.900.000 Đ

ACWITH


LỌC NƯỚC SINH HOẠT25.000.000 Đ

HIAKI- STANDARD


LỌC TỔNG BIỆT THỰ BẢN CÁ NHÂN HÓA


Liên hệ

LỌC TỔNG HIAKI PREMIUM

LỌC TỔNG BIỆT THỰ BẢN QUY CHUẨN

Liên hệ

HIAKI UF

MÁY LỌC NƯỚC GIỮ KHOÁNG


5.980.000 Đ

máy ro

HIAKI RO

MÁY LỌC NƯỚC GIỮ KHOÁNG


9.980.000 Đ

TRIM ION HYPER

Máy lọc và tạo nước ion kiềm giàu hydro

49.900.000 Đ

TRIM ION GRACE

Máy lọc và tạo nước ion kiềm giàu hydro

98.900.000 Đ

TRIM ION GRACIA

Máy lọc và tạo nước ion kiềm giàu hydro

106.900.000 Đ

ACWITH

LỌC NƯỚC SINH HOẠT

25.000.000 Đ

HIAKI- STANDARD

LỌC TỔNG BIỆT THỰ BẢN CÁ NHÂN HÓA

Liên hệ

LỌC TỔNG HIAKI PREMIUM

Lọc tổng biệt thự bản quy chuẩn

Liên hệ

lọc không khí kankyo

KANKYO TB502

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ