MADE IN JAPAN

Made in Japan

Chất lượng Nhật Bản

Công nghệ tiên tiến

Dịch vụ uy tín

SẢN PHẨM NỔI BẬT

HIAKI TIG PLUS

Máy lọc nước hoàn lưu khoáng

15.980.000 Đ

TRIM ION HYPER

Máy lọc và tạo nước ion kiềm giàu hydro

63.600.000 Đ

LỌC TỔNG HIAKI PREMIUM

Lọc tổng biệt thự

LIÊN HỆ

SẢN PHẨM HIAKI

  • TẤT CẢ
  • LỌC NƯỚC UỐNG
  • LỌC TỔNG
  • LỌC KHÔNG KHÍ

AMADANA - PA301WH

LỌC KHÔNG KHÍ

7.980.000 Đ

HIAKI TIG

MÁY LỌC NƯỚC BẢO LƯU KHOÁNG

11.900.000 Đ

ACWITH

LỌC NƯỚC SINH HOẠT

25.000.000 Đ

HIAKI TIG PLUS

MÁY LỌC NƯỚC HOÀN LƯU KHOÁNG

15.980.000 Đ

KANKYO TB502

LỌC KHÔNG KHÍ

21.980.000 Đ

TRIM ION HYPER

MÁY LỌC VÀ TẠO NƯỚC ION KIỀM GIÀU HYDRO

63.600.000 Đ

TRIM ION GRACIA

MÁY LỌC VÀ TẠO NƯỚC ION KIỀM GIÀU HYDRO

113.600.000 Đ

LỌC TỔNG HIAKI PREMIUM

LỌC TỔNG BIỆT THỰ BẢN QUY CHUẨN

Liên hệ

LỌC TỔNG HIAKI TIG

LỌC TỔNG BIỆT THỰ BẢN CÁ NHÂN HÓA

Liên hệ

HIAKI TIG

MÁY LỌC NƯỚC BẢO LƯU KHOÁNG

11.900.000 Đ

HIAKI TIG PLUS

MÁY LỌC NƯỚC BẢO LƯU KHOÁNG

15.980.000 Đ

TRIM ION HYPER

Máy lọc và tạo nước ion kiềm giàu hydro

63.600.000 Đ

TRIM ION GRACIA

Máy lọc và tạo nước ion kiềm giàu hydro

113.600.000 Đ

ACWITH

LỌC NƯỚC SINH HOẠT

25.000.000 Đ

LỌC TỔNG HIAKI TIG

LỌC TỔNG BIỆT THỰ BẢN CÁ NHÂN HÓA

Liên hệ

LỌC TỔNG HIAKI PREMIUM

Lọc tổng biệt thự bản quy chuẩn

Liên hệ

AMADANA - PA301WH

LỌC KHÔNG KHÍ

7.980.000 Đ

KANKYO TB502

LỌC KHÔNG KHÍ

21.980.000 Đ